W przypadku, gdy stan zaawansowania inwestycji na to pozwala, jest możliwe wprowadzenie zmian aranżacyjnych w zakupionym lokalu. Mogą one dotyczyć jedynie architektury wnętrza lokalu i związanych z tym rozprowadzeń mediów.

Odbiór lokalu odbywa się po zakończeniu procesu inwestycyjnego po:

  • dokonaniu 100% wpłaty ceny określonej w umowie oraz zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego;
  • dokonaniu wpłaty za zmiany lokatorskie;
  • otrzymaniu zawiadomienia o możliwości odbioru;
    • o dacie i godzinie odbioru powiadamiamy Klienta pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem. Możliwe jest ustalenie innego terminu, dogodnego Klientowi.

Od dnia protokolarnego przekazania lokalu Klient ponosi wszelkie opłaty związane z jego eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Masz pytania?Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie

  • Więcej

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Domy Nad Stawami Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6D, 44-144 Żernica, w celu ... (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z późn. zm.i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

  • Wpisz brakujący element działania, aby wysłać formularz − 1 = 6

Biuro sprzedaży