Po zakupie działki Kupujący otrzymuje:

 • Projekt budowlany i wykonawczy 2 egzemplarze;
 • Dokumenty dotyczące przyłączenia mediów;
 • Dziennik budowy;
 • Decyzje administracyjną – pozwolenie na budowę;
 • Zgodę na przeniesienie decyzji pozwolenie na budowę na Kupującego;
 • Wypełniony wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę;
 • Oświadczenie kierownika budowy o rezygnacji z pełnionej funkcji.

Od dnia sprzedaży nieruchomości Kupujący ponosi wszelkie opłaty związane z jej eksploatacją i utrzymaniem terenów osiedla zgodnie z regulaminem.

Masz pytania?Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie

 • Więcej

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Domy Nad Stawami Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6D, 44-144 Żernica, w celu ... (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z późn. zm.i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

 • Wpisz brakujący element działania, aby wysłać formularz 50 − 47 =

Biuro sprzedaży