Domy Nad Stawami Sp. z O.O. Sp. K.

ul. Ogrodowa 6B, 44-144 poczta Żernica

REGON 366597610, NIP 9691623084
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000764356
Wkład wniesiony: 9.152.915,85 PLN

Biuro sprzedaży

ul. Ogrodowa 6B, 44-144 Żernica

e-mail: biuro@domynadstawami.pl
tel.: +48 32 320 30 19
tel.: +48 609 899 688

Biuro projektów

mgr inż. arch. Tatiana Heydrych

ul. Ogrodowa 6B, 44-144 Żernica

e-mail: architekt@domynadstawami.pl
tel.: +48 32 320 30 19

Wypełnij formularz. Oddzwonimy do Ciebie.

    • Więcej

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Domy Nad Stawami Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6D, 44-144 Żernica, w celu ... (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z późn. zm.i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

    • Wpisz brakujący element działania, aby wysłać formularz 6 + 2 =