Kim jesteśmy

Powstaliśmy w 2017 roku jako Domy Nad Stawami spółka z o.o. z przesłaniem, że celem naszej działalności będzie realizacja osiedla domów jednorodzinnych w wyjątkowym otoczeniu przyrody w Żernicy. W trakcie realizacji naszego zdania, w marcu 2019 roku przekształciliśmy się w spółkę komandytową. Aktualnie nasz kapitał wyraża się wkładem wniesionym w kwocie 9.152.915,85 zł.

Dane rejestrowe

DOMY NAD STAWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

(poprzednio: CENTRUM EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA; dawniej: DOMY NAD STAWAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żernicy – spółka przekształcana)

ul. OGRODOWA nr 6D, 44-144, poczta ŻERNICA

REGON: 366597610, NIP: 9691623084

Wkład wniesiony: 9.152.915,85

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000764356

Biuro sprzedaży

ul. Ogrodowa 6D, 44-144 Żernica

e-mail: biuro@domynadstawami.pl
tel.: +48 32 320 30 19

Biuro projektów

mgr inż. arch. Tatiana Heydrych

ul. Ogrodowa 6D, 44-144 Żernica

e-mail: architekt@domynadstawami.pl
tel.: +48 32 320 30 19

Masz pytania?Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie

  • Więcej

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Domy Nad Stawami Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6D, 44-144 Żernica, w celu ... (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z późn. zm.i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

  • Wpisz brakujący element działania, aby wysłać formularz + 26 = 29

Biuro sprzedaży